• อังคาร. เม.ย. 16th, 2024

krystallsyke-spesialister-norge

เว็บข่าวสดจากแหล่งข่าวได้รับความนิยมทั่วโลก

ธนาคารทยอยประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ประเดิมปี 2566

ธนาคารหลายแห่งทยอยประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40% มีผลคลังขึ้นปี 2566 เป็นต้นไป ตามการปรับขึ้นอัตราเงินนำส่ง FIDF

เศรษฐกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เผย หลังจากที่ ธปท. ให้สถาบันการเงินกลับมาส่งเงินเข้า FIDF ในอัตราเดิมตั้งแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นไป ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม MLR MOR และ MRR ในอัตรา 0.40% ต่อปี เท่ากับอัตราที่ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้นเงินกู้ยืมลงตั้งแต่เริ่มมาตรการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้า FIIDF นี้เมื่อช่วงเดือน เม.ย. 63 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.12% เป็น 6.52% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.75% เป็น 6.15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่ ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.345% เป็น 6.745% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ธนาคารกสิกรไทย น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย ระบุ ธนาคารกสิกรไทยพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR , MOR และ MRR 0.40% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ปรับเพิ่มขึ้น 0.40% จาก 5.97% เป็น 6.37% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ปรับเพิ่ม 0.40% จาก 6.34% เป็น 6.74% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ปรับเพิ่ม 0.40% จาก 6.10% เป็น 6.50% การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไปธนาคารกรุงไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารทยอยประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ประเดิมปี 2566

ระบุ จากการปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูตามมาตรการของ ธปท. ทำให้กรุงไทยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.40% ไปก่อนหน้านี้

ฉะนั้น การปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เข้าสู่ระดับปกติ จะทำให้ธนาคารกรุงไทย ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ข่าวเศรษฐกิจ เงินกู้เพิ่มขึ้น 0.40% โดยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งลูกค้ารายใหญ่ MLR, MOR และ MRR โดยอัตราดอกเบี้ย MLR มาอยู่ที่ 6.15% MOR 6.72% และ MRR 6.77% ต่อปี โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุ การปรับขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันจากการปรับอัตราเงินนำส่งเข้า FIDF โดยธนาคารได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ตลาด ตัวบ่งชี้่เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน แม้จะขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้แต่ธนาคารกรุงศรีฯ จะยังคงให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเปราะบางอย่างเหมาะสมตามแนวทางการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยต่อไป อัตราดอกเบี้ย MLR เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.48% อัตราดอกเบี้ย MOR เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.725% อัตราดอกเบี้ย MRR เพิ่มขึ้น 0.40% เป็น 6.65% โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เจาะธุรกิจสุดว้าว “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ที่ไม่เคยรู้มาก่อน